• +30 2410 237726

  • Ο Ανελκυστήρας σας αλλάζει επίπεδο!

Ανελκυστήρες και αναβατόρια Α.Μ.Ε.Α.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ Α.Μ.Ε.Α.

Ασανσέρ που είναι ειδικά κατασκευασμένα με δυνατότητα πρόσβασης- χρήσης από άτομα ΑΜΕΑ με ασφάλεια ώστε ο άνθρωπος με αναπηρία να μπορεί να μεταφερθεί όπου επιθυμεί.

Διαστάσεις θαλάμου

Ελάχιστες (εσωτερικές) διαστάσεις θαλάμου: 1.10×1.40μ. Η είσοδος πρέπει να γίνεται από τη μικρότερη πλευρά (1.10μ.) του θαλάμου. Οι διαστάσεις αυτές δεν επιτρέπουν τη στροφή αναπηρικού αμαξιδίου κατά 180° αν υπάρχει τέτοια απαίτηση τότε ο θάλαμος πρέπει να έχει διαστάσεις 1.50×1.50μ. Αν η είσοδος και έξοδος γίνεται υπό γωνία 45° και από δύο πόρτες, τότε οι ελάχιστες διαστάσεις είναι 1.40×1.40μ.

Προδιαγραφές πορτών

  • Το ελάχιστο καθαρό άνοιγμα της πόρτας πρέπει να είναι 0.85μ.
  • Στα κτίρια που χρησιμοποιούνται από το κοινό πρέπει να είναι αυτόματες συρόμενες.
  • Η απόσταση μεταξύ της πόρτας του ανελκυστήρα και του απέναντι τοίχου, σκάλας, πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.50μ.
  • Επίσης προδιαγραφές υπάρχουν και για τα χειριστήρια, ενδείξεις, ηχητικά σήματα άφιξης θαλάμου κλπ.

Αναβατόρια Α.Μ.Ε.Α.

Αναβατόριο – πλατφόρμα που είναι ειδικά κατασκευασμένο με δυνατότητα πρόσβασης- χρήσης από άτομα ΑΜΕΑ με ασφάλεια ώστε ο άνθρωπος με αναπηρία να μπορεί να μεταφερθεί σε διαφορετικά επίπεδα.

Η εγκατάσταση ενός κανονικού ανελκυστήρα στο σπίτι είναι συχνά δύσκολή, δαπανηρή και χρειάζεται μεγάλο μέρος του χώρου. O ανελκυστήρας πλατφόρμας απαιτεί ελάχιστες εργασίες κατασκευής σε σχέση με έναν κανονικό ανελκυστήρα, απαιτεί χώρο μόνο 900 mm πλάτος x 1400 mm μήκος και επιτρέπει στους χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων να έχουν εύκολη πρόσβαση σε όλους τους ορόφους του σπιτιού τους.

ανελκυστήρας Α.Μ.Ε.Α.
ανελκυστήρας Α.Μ.Ε.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο +30 2410 237726

Back to top
espa