• +30 2410 237726

  • Ο Ανελκυστήρας σας αλλάζει επίπεδο!

Συντήρηση ανελκυστήρων


ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Εκπαιδευμένοι τεχνικοί μας πραγματοποιούν συντήρηση τις εγκατάστασης του ανελκυστήρα σας για να εξασφαλίσει την συνεχή & ασφαλή λειτουργία του. Στην Συντήρηση περιλαμβάνονται τακτικοί έλεγχοι λειτουργίας, επιθεώρηση, καθαρισμός, ρύθμιση και λίπανση του εξοπλισμού και τυχόν μικρές επισκευές που είναι δυνατόν να γίνουν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Όποια και αν είναι η μάρκα ή ο τύπος του Ανελκυστήρα, μπορούμε να το συντηρήσουμε και να το επισκευάσουμε άμεσα και αποτελεσματικά.


Ασφαλή λειτουργία

Η τακτική συντήρηση του ανελκυστήρα είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος για να εξασφαλιστεί την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα σας και του σχετικού εξοπλισμού, μειώνοντας τον κίνδυνο των βλαβών, τα ατυχημάτων και επειγόντων επισκευών.

Διαθέτοντας τεχνογνωσία αρκετών ετών παρέχουμε συντήρηση για όλες τις μάρκες και τους τύπους των ανελκυστήρων, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Διατηρούμε βιβλιοθήκη με ηλεκτρικά – τεχνικά διαγράμματα και δεδομένα συντήρησης για όλες τις κατασκευαστές ανελκυστήρων.


Εξυπηρέτηση

Γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η λειτουργία του ανελκυστήρα σας, παρέχουμε άμεσα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Η χρήση εξειδικευμένης τεχνολογίας (Field Service Management) μας κάνει εξαιρετικά αποδοτικούς.

συντήρηση ανελκυστήρα

Η λειτουργία του Ανελκυστήρα είναι ζήτημα δημόσιας Ασφάλειας.

Για την διασφάλιση των πελατών, υπάρχει η δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης του Ανελκυστήρα (ασφάλεια κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της Αστικής Ευθύνης και αποζημιώσεων των εργαζομένων).

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο +30 2410 237726

Back to top
espa